Urban Type – Mercedes Sprinter

Urban Type – Peugeot Boxer

Rural Type – Toyota